Ekonomi

Üretim, yatırım ve geliştirme için çalışmaya hazırız.

Siyasi belirsizliğin ortadan kalkmasıyla birlikte başta ekonomik istikrar olmak üzere kur, faiz ve enflasyon politikaları ile kalıcı istikrar sağlanmak istenmektedir. İhracatçı, imalatçı, perakendeci, hizmet ve diğer tüm sektörler Türkiye’nin refah payını artırmak için her zaman birlikte çalışacaklarının mesajını verdiler.

İş dünyası temsilcileri, Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ederken, yeni dönemden beklentilerini de dile getiren bir bildiri yayınladılar.

Seçim atmosferinin sona ermesi ve siyasi istikrarın tesisi ile birlikte iş dünyası, ekonomi gündeminde bekleyen önemli konulara ilişkin somut adımlar atılmasını bekliyor. Üretim, yatırım, istihdam ve kalkınma için bugüne kadar gösterdikleri çalışmanın bundan sonra da devam edeceğini belirten iş dünyası temsilcileri, döviz kuru, faiz, enflasyon ve finansmanda adım beklerken beklentilerini 11 faktörle dile getirdi.

Cari açık ve enflasyonla mücadele edilmelidir.

1- Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken yatırım, üretim ve istihdamı ön planda tutan reformlar hayata geçirilmelidir.

2-Ekonomiye odaklanma, istikrar ve istikrar sağlanmalı

3- İki kronik sorun, yüksek enflasyon ve cari açık ile acilen çaba gösterilmelidir.

4- İhracatı artırmak ve ithalatı kontrol altına almak için yerli hammadde üretim planlaması yapılmalıdır.

5- Yüksek maliyetler kısıtlanmalı, yatırımları artıracak takviyeler yapılmalı

6-Yüksek teknolojili eserlerin ihracatı artırılmalı ve sürdürülebilir büyüme koşulları sağlanmalıdır.

7- İhracatçıların rekabetini olumsuz etkileyen döviz kurları üzerindeki baskı kademeli olarak kaldırılmalıdır.

8- Kredi faiz oranları yüksektir ve erişim zordur.

İş dünyasının krediye erişiminin önü açılmalı 9 Enerji fiyatları Türk ihracatçısının rekabet gücünü artıracak seviyelere düşürülmeli 10 Öngörülebilirliği sağlayacak adımlar hızla atılmalı, ülkenin rekabet gücü daha üst seviyelere taşınmalı 11 Tüm fiyatlarda asgari fiyata kadar olan tutar vergiden muaf tutulmalı, sosyal refah artırılmalıdır.

TÜSİAD Lideri Orhan Turan: Ekonomik ve sosyal adımlar hızla hayata geçirilmeli

Yeni yürütme ve yasama organlarının, ülkemizin ekonomik, demokratik ve sosyal gelişmişlik düzeyini uluslararası standartlarda lider konuma yükseltecek adımları hızla hayata geçirmesi önem arz etmektedir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken iş dünyası olarak Cumhuriyetimizin muasır medeniyet seviyesini aşma hedefi doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz.

MÜSİAD Lideri Mahmut Asmalı: Güçlü Türkiye idealiyle her zaman birlikte çalışmaya devam edeceğiz

Artık Türk Yüzyılında güçlü Türk ideali ile hep birlikte çalışmaya ve ülkemiz için birlikte üretmeye devam edeceğiz. Yeni yüzyıl, Büyük Türkiye’nin yüzyılıdır. Yeni yüzyıl istiklal ve istikbal yüzyılıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz.

DEİK Lideri Nail Opak: Daha fazla katma değer üretmeye devam edeceğiz

Yeni dönemde Türkiye’nin değerli gündemlerinden biri de istikrarlı ekonomik kalkınmanın devamı olacaktır. İş dünyası olarak her zaman olduğu gibi daha çok yatırım ve ihracata, katma değer ve istihdam yaratmaya, ülkemiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Dünya çapında ticari diplomasi faaliyetlerimize daha fazla devam edeceğiz.

TÜRKONFED – Süleyman Sönmez: Ülkemizin ana gündemine dönme zamanı

Hayallerimizin gelişmiş Türkiye’sine odaklanmanın zamanı geldi. Ülkemizin de ana gündemi olan ekonomiye bir an önce dönmesi gerekiyor. ‘Yarının Türkiye’sini’ inşa etmek ve umut etmek için hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Bu süreçte iş dünyası olarak her zaman olduğu gibi üzerimize düşen tüm görevleri yapmaya, çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.

YASED Lideri Engin Aksoy: Sürdürülebilir yabancı yatırımlar için çalışacağız

Ülkemizdeki doğrudan uluslararası yatırımların %85’ini temsil eden derneğimiz, ekonomimizi sürdürülebilir bir şekilde büyütmek, katma maliyetli uluslararası doğrudan yatırımları çekmek için yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik oluşturulacak politikalara katkı sağlayacaktır. ülkemize kazandırmak ve ülkemizin rekabet gücünü artırmaktır.

TGSD Lideri Ramazan Kaya: Üretimimizi ve ihracatımızı artırmalıyız

Ülkemizin ekonomik, sosyal ve sosyal refahına katkıda bulunmak için üretim ve ihracatımızı artırmamız gerektiğine inanıyoruz. Daha çok üreterek enflasyonu düşürebilir, daha çok ihracat yaparak cari açığımızı azaltabilir, katma değerli iş gücümüzü artırabiliriz. Türk hazır giyim sektörü olarak bu hedefler doğrultusunda var gücümüzle çalışacağız.

İKMİB Lideri Adil Pelister: Ekonomi gündemine dönelim

Artık seçim gündemi tamamlandığına göre, ekonomi gündemine odaklanmalıyız. Ülkemizin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeniden belirlenecek ekonomi politikaları ile yatırım ortamının iyileşmesini, enflasyon farkının daralmasını, enflasyon istikrarının sağlanmasını ve finansmana erişimin kolaylaşmasını bekliyoruz. En kısa sürede ihracatçılara

TÜROB Lideri Müberra Eresin: Daha müreffeh bir Türkiye için yola devam

Milletimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız ve ikinci yüzyılda bağımsızlığımızı ve bölünmez bütünlüğümüzü daha barışçıl, daha keyifli ve daha barışçıl bir toplum için pekiştirme irademizi bugünlere nasıl geldiğimizi sandığa yansıtmıştır. Daha müreffeh bir Türkiye. Seçim sonuçlarının ülkemiz ve şubemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

İTHİB Lideri Ahmet Öksüz: Dokuma sektörü Türk yüzyılına hazır

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada güvene, istikrara ve üretime dayalı ekonomik modelin güçlendirileceğini vurgulayarak; İthalatta artan haksız rekabet ile karşı karşıya kalan dokuma sektörümüze motivasyon olmuştur. Sağladığımız istihdam, devasa üretim gücümüz ve 13 milyar dolarlık ihracatımızla ‘Türkiye Yüzyılı’na hazırız.

TASD Lideri Berke İçten: Acil analiz bekleyen sorunlarımız var

Seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte belirsizlik dönemi de sona erdi. Şimdi işimize odaklanmalıyız. Artan maliyetler ve döviz kurlarının geldiği seviye nedeniyle rekabet avantajımızı kaybediyoruz. İhracatımızda düşüş var. Ekonomi yönetiminin bir an önce göreve başlamasını ve sektörün görüş ve önerileri doğrultusunda ithal ayakkabı konusuna hızla el atılmasını diliyoruz.

TİSK Lideri Özgür Burak Akkol: Sosyal diyalog ile çalışma hayatına odaklanıyoruz

Seçimden sonra her zamankinden daha çok çalışmamız ve ülke iş birliği ile üretmemiz gereken bir süreçteyiz. Patronlar olarak yeni dönemde sosyal refah ortamının gelişerek ülkemizin rekabet gücünün daha üst seviyelere taşınmasını temenni ediyoruz. Bu dileğimizin çalışma hayatımıza odaklanarak ve sosyal diyalogla gerçekleşeceğine inanıyoruz.

TÜGİAD Lideri Gürkan Yıldırım: Yeni dönemde ülkemizin yolu açık olsun

Dünyanın ekonomik ölçeğinin Batı’dan Doğu’ya kaydığı bir dönemde; Jeostratejik ve eko-politik açıdan en kritik merkezlerden biri haline gelen ülkemizin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde demokrasi, adalet ve hukuk ışığında atacağı adımlarla büyüyüp gelişeceğine inanıyoruz. Erdoğan.

TÜGİK Lideri Erkan Güral: İş dünyası olarak atılımların takipçisi ve destekçisiyiz.

Milletimizin oylarıyla yeniden seçilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ekonomik ve sosyal alanda yeni başarılara imza atacağımızı umuyor, Cumhurbaşkanımızı seçim başarısından dolayı yürekten kutluyorum. İş dünyası olarak bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de yapılacak atılımların destekçisi olacağız.

KAGİDER Lideri Emine Fazilet: Kazanımlara yenileri eklenmeli

Artık ülkemizin gündemindeki temel sorunları analiz etmek için kararlı ve hızlı adımlar atma zamanıdır. Sürdürülebilir kalkınma sürecine girmiş, müreffeh ve yatırımlar için cazip bir Türkiye yaratmak için harekete geçilmelidir. Bu bağlamda kadın hakları alanında geriye gitmemek ve kazanımlara yenilerini eklemekte fayda var.

Zeki Kıvanç (Adana Sanayi Odası Başkanı)

Seçimlerdeki başarısıyla milletimizin teveccühünü kazanan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyorum. Bu seçimler demokrasimizin gücünü ve milletimizin sağduyusunu bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Bu dönemde ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntıların aşılması, ekonomik kalkınmanın sağlanması ve toplumsal refahın artırılması için hepimize büyük sorumluluk düşmektedir.

Yücel Bayram (Adana Ticaret Odası Başkanı)

Seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte belirsizlik ortamı da sona erdi. Şimdi tüm gücümüzle işimize odaklanma ve ekonomimizi güçlendirme zamanı. Yeni yüzyılda ülkemizi dünyanın parlayan yıldızı yapmalıyız. Bu konuda hepimize büyük görevler düşüyor. Gece gündüz durmadan çalışmak zorundayız. Ekonomik, sosyal ve toplumsal refaha katkı sağlamak için üretimimizi ve ihracatımızı artırmamız gerekiyor.

Sibel Güçlü (ESİAD Başkanı)

Artık hızla Türkiye’nin gerçek gündemine dönme zamanı. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girmeye hazırlanırken tarihi gücümüzü siyasi ve ekonomik istikrarla bütünleştirmemiz gerekiyor. Bu inançla, zaman kaybetmeden stratejik adımların atılacağını ve Türkiye’nin gelişmiş ülkeler arasındaki yerini alabilmesi için öngörülebilir bir ekonomik ortamın yaratılacağını umuyoruz.

Metin Güler (ETO Başkanı)

Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu dönemde, ekonominin tüm paydaşları olarak üretim, istihdam ve ihracatı daha da geliştirmek için hep birlikte çok çalışmalıyız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, ülkemizin refahını artırmaya, Türkiye’yi üretimden istihdama, inovasyondan ihracata yükseltmeye odaklanmalıyız.

O. Abdullah Özdemir (Mersin Ticaret Borsası YKB)

İş dünyası olarak önümüzdeki dönemde öncelikli beklentimiz, ekonomik göstergelerimizin daha istikrarlı bir yapıya kavuşması, öngörülebilirliğin daha da artması ve bu hedefler doğrultusunda belirlenecek politikaların ihtiyatla uygulanmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız seçim sonrası yaptığı konuşmada inanç ve istikrarın değerini belirterek, yatırım ve istihdam odaklı üretim ekonomisine vurgu yaparak önceliklerini dile getirdi.

Yavuz Uğurdağ (İTSO Başkanı)

Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bugünlere nasıl geldiğimizi daha iyi anlamanın, daha huzurlu, mutlu ve müreffeh bir Türkiye için daha çok çalışmanın zamanıdır. Seçim sonrası belirsizliğin dağılmasıyla birlikte iş dünyamızın geleceğe yönelik kalkınma planlarını daha net ortaya koyacağına ve ülkemizin kalkınması için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğine inanıyorum.

Muammer Üstündağ (KTSO Yönetim Kurulu Başkanı)

İş dünyası olarak seçimlerin sağduyu ortamında gerçekleşmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Şimdi tüm gücümüzle işimize odaklanma zamanı. Başta ekonomi olmak üzere ülkemizin temel sorunlarına ilişkin adımların hızla atılmasını temenni ediyoruz. Yeni ekonomi yönetiminin girdi maliyetleri – döviz kurları – enflasyon ve efor üçlüsünü doğru ve etkin bir şekilde yöneterek güven ortamını yeniden tesis etmesi zorunludur.

ORSİAD Levent Çamur: Ekonomiye odaklanma zamanı

Türkiye’nin kronik enflasyonu Nitekim yerli üretim için güzel teşvikler ve destekler verildi, birçok sanayici bunlardan faydalandı ve projeler hayata geçirdi. Ancak yeni dönemde bunu bir milli politika olarak ele almalı ve stratejik olarak hayata geçirmeliyiz. İki kronik sorunu, yüksek enflasyonu ve cari açığı acilen ele almanın zamanı geldi.

OSBÜK Lideri Memiş Kütükcü: Türkiye’nin üretici gücü durmaksızın çalışacak

Türkiye’nin yatırım, üretim, istihdam ve ihracata öncelik veren yeni reformları hayata geçirmesinin zamanı geldi. Türkiye’yi 2. yüzyılda daha rekabetçi ve güçlü bir üretim ülkesi yapmak için daha çok birlikte çalışmak ve daha çok üretmek zorundayız. Türkiye’nin üretici gücü organize sanayi bölgeleri olarak bu motivasyonla durmadan çalışmaya devam edeceğiz.

TMB Lideri Erdal Eren: Yatırım ortamını iyileştirecek adımlar atılmalı

İş dünyası olarak başarı çıtamızı yükseltme kararlılığının yanı sıra sürdürülebilir büyüme ve refah hedefiyle ülkemiz ekonomisini güçlendirecek yapısal reformları bekliyoruz. Bu anlamda hep birlikte, el ele, vakit kaybetmeden çalışmaya başlamalıyız. Bir yandan ülkemizde daha çok çalışacak, bir yandan da marka elçileri olarak yurt dışında yeni başarılara imza atacağız.

MTOSB Lideri Sabri Tekli: Mersin olarak üretime ve geliştirmeye hazırız

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti, Yönetim Kurulu ve Bölge Müdürlüğü çalışanları olarak yatırım kuyruğunda bekleyen sanayicilerimizin alan taleplerinin karşılanması, yeni sanayi alanlarının ülkemize kazandırılması, yeni sanayi bölgelerinin açılması için var gücümüzle çalışacağız. üretim alanları oluşturmak ve önce Mersin sonra ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır. deneyeceğiz.

KTB Lideri Hüseyin Çevik: Türk Yüzyılına Odaklanmalıyız

Seçimler bitti, millet konuştu. Artık ‘Türkiye Yüzyılı’ idealiyle ‘Güçlü ve Büyük Türkiye’ hedefine odaklanmalıyız. Hedef büyük, yapılacak çok iş var. Seçim sonuçları iş dünyamıza da büyük moral verdi. Seçim sürecinde iş dünyamızı endişelendiren belirsizlikler ortadan kalktı ve ekonomi yeniden gündemimiz oldu.

KTO Lideri Selçuk Öztürk: Daha çok çalışmamız gereken bir dönemdeyiz

Seçim sonucunun ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Demokrasinin gereği olarak halkımız sandıkta son sözü söylemiş ve iradesini yansıtmıştır. Bundan sonra amaç çok daha büyük ve güçlü bir Türkiye yolunda birlik ve beraberlik içinde ilerlemek olmalıdır. Bu nedenle ekonomiye yön veren kurumlar olarak inanacağız ve daha çok çalışacağız.

KSO Lideri Mustafa Büyükegen: Yeni reformlarla büyük bir Türkiye inşa etmeliyiz

Artık yeni reformlarla daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye inşa etme zamanı. Artık seçim gündeminden uzaklaşıp ekonomik gündeme ve reformlara odaklanmalıyız. Beklentimiz, üretim odaklı yeni bir ekonomik atılım ve kalkınma süreci inşa etmektir. Hepimizin güçlü Türkiye hedefi etrafında birlik olma, yılmadan çalışma ve üretme zamanıdır.

İMEAK-DTO Lideri Tamer Kıran: Şimdi geleceğe yürüme zamanı

Savunma sanayinde son yıllarda yakaladığımız fark, teknoloji geliştirme gücümüz, önümüzdeki yıllarda tüm departmanlarda çok daha yüksek teknolojili eserler ihraç etme potansiyelimizi ortaya koymaktadır. Tüm bu potansiyeli hızla artıracağımıza ve sürdürülebilir hızlı büyümenin şartlarını kararlı bir şekilde gerçekleştireceğimize yürekten inanıyorum.

İSTİB Lideri Ali Kopuz: ‘Türkiye Yüzyılı’nı vicdan rahatlığıyla tamamlayacağız

Bu seçimlerin bir diğer değerli yönü de Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında gerçekleşmiş olmalarıdır. Türkiye Cumhuriyeti, tarihin en kanlı savaşlarının yaşandığı, dünyanın defalarca yıkılıp yeniden inşa edildiği korkunç 20. yüzyıldan başarıyla çıkmıştır. İnşallah bir dünya gücü olmayı hedeflediği Türk Asrını temiz bir zihinle ve hedeflerine ulaşarak tamamlamayı başaracaktır.

TPF Lideri Ömer Düzgün: Kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz

Türkiye Perakendeciler Federasyonu bünyesindeki yerel zincirler olarak devletimizin yanında olmaya ve her türlü katkıyı sağlamaya devam edeceğiz. Bu süreçte ekonomik istikrarı güçlendirmek, büyümeyi sürdürmek ve istihdamı artırmak için çalışacağız. Yerli zincirler olarak yerli üretimi desteklemek ve yerli markalarımızı güçlendirmek için çaba sarf edeceğiz.

ATSO Lideri Ahmet Koçaş: Yeni kabineye büyük işler düşüyor

Sanayimiz başta olmak üzere üreticilerimize, girişimcilerimize ve KOBİ’lerimize büyük destekler vererek, yeniden bir sayfa açarak Türkiye’nin bulunduğu yüzyılda ülkemizi dünyanın merkezi yapmak için çalışmak gerekmektedir. Özellikle üretim-ihracat ve istihdamda istenilen noktalara gelebilmek için Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne çok iş düşüyor.

Çukurova GİAD – Ömer Faruk Sakarya: Artık gündem ekonomi olmalı

Süreç artık ülkemizin temel sorunlarına, eğilimlerine, bu sorunların analizine yönelik program ve projelere odaklanma sürecidir. Artık ekonomiye ağırlık verilmeli. Daha fazla yatırım, istihdam ve üretimin önünü açacak olan finansmana erişim kolaylığı, enflasyonla kur farkının açılması ve enflasyonla faiz oranlarının istikrara kavuşması iş dünyasının beklentilerinin ortasında yer alıyor.

Gaziantep OSB Lideri Cengiz Şimşek: Yeni hükümet bir an önce kurulmalı

Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişiminin yavaşlamaması için istikrar ortamına büyük önem veriyoruz. İstikrar ve inanç ortamının devam etmesi ekonomideki belirsizliklerin önüne geçecektir. Bundan sonra da var gücümüzle Türk Yüzyılı için çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamda geleceğimizin daha parlak ve müreffeh olacağına inanıyoruz.

TESK Lideri Bendevi Palandöken: Refah seviyemizin yükseldiği keyifli günler görelim

Oy kullanma hakkına sahip olan her yurttaş, demokrasinin gereği olarak sandığa giderek oy kullandı. Halkımızın sandık başına gitmesi, seçme ve seçilme hakkı konusundaki bilinçli tutumu, ülkemizin demokrasiye olan güvenini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu nedenle vatandaşlık misyonunu özveriyle yerine getiren herkese ve ülkemize hayırlı olsun.

Şanlıurfa TSO Lideri Mehmet Yetim: Barışçıl bir toplum için şimdi dayanışma zamanı

Demokratik seçimle milletimizin teveccühünü bir kez daha kazanan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyor, sonucunun ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Şimdi çalışma ve üretme zamanı. Huzurlu ve müreffeh bir toplum için, ülkemizin temel sorunlarına odaklanarak ekonomimizi daha iyi noktalara taşımak için dayanışma zamanı.

GTO Lideri Tuncay Yıldırım: Yatırım ortamını iyileştirecek adımları bekliyoruz

Türk özel sektörü olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu noktada beklentimiz, yeni ekonomi yönetiminin bir an önce göreve başlaması ve iş dünyasının görüş ve önerileri doğrultusunda ekonomimizde öne çıkan konulara yönelik analizler üretmesi ve hızlı adımlar atmasıdır. yatırım ortamını iyileştirmek. Yapısal reformların da gündeme alınmasını bekliyoruz.

İbrahim Burkay (BTSO Yönetim Kurulu Başkanı)

Bir an önce üretime, ihracata, istihdama ve yeni yatırımlara ağırlık vermemiz çok değerli. Ülkemizin sürdürülebilir büyüme yolculuğuna daha emin adımlarla devam edebilmesi için başta kur, enflasyon ve cari açık olmak üzere ekonomideki yapısal sorunlarımızı önceliklendirmemiz gerekiyor. Ekonomi yönetiminin önümüzdeki dönemde finansman imkânlarını artırma ve maliyetleri düşürme yönündeki adımlarını sürdürmesini bekliyoruz.

Zarif Alp (RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı)

Seçim sonrası dönemin ülkemiz adına hayırlı sonuçları olan bir süreç olmasını temenni ediyorum. Ekonomi politikaları olarak, bugüne kadar izlenen sürecin önümüzdeki günlerde değişmesini ve ekonominin önünü açacak politikaların benimsenmesini temenni ediyorum. Bursa için ana gündem maddelerinin organize sanayi bölgelerinin gözden geçirilmesi ve yeniden yapılanmanın hayata geçirilmesi olduğunun altını çizmek isterim.

Gül Akyürek Balta (TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı)

Bundan sonra milli üretime ağırlık vermeliyiz. Seçim sürecini hoşgörü ve barış içinde tamamlamak demokrasi adına çok değerlidir. Türkiye Cumhurbaşkanı’nı seçti ve artık seçim gündemini geride bırakıp üretim, kalkınma ve büyüme konusundaki eksikliklerimizi tamamlamamız gerekiyor. kaybedecek zaman yok. Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye’yi her alanda ileriye taşıyacak tüm gereklilikleri ortaya koymalıyız.

Ömer Faruk Korun (HOSAB Yönetim Kurulu Başkanı)

Girdiğimiz seçim atmosferinden bir an önce çıkıp reel branşın uzun süredir ertelenen bahislerine odaklanılması ve bu konuların ana gündem maddesi haline getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü kur seviyesi, faiz oranlarındaki mevcut durum, finansmana erişimdeki zorluklar, enflasyon gibi ana başlıklarda hızlı adımlar atılacağını umuyoruz. Bundan sonraki süreçte hep birlikte daha çok üretmek, istihdam yaratmak ve ihracat yapmak için çalışmalıyız.

Murat Kaya (GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı)

Seçimlerden sonra ilk iş olarak ülke ekonomisinin ele alınması gerektiğini düşünüyorum. İş dünyası bankalar aracılığıyla krediye ve finansmana erişimde zorluk yaşıyor. Öncelikle ekonomik istikrarı sağlayacak adımlar atılmalı ve iş dünyasının içinde bulunduğu güçlükler giderilmeli ve önü açılmalıdır. Gerçek gündemlerle bu günleri hep birlikte atlatabiliriz.

Şeref Demir (İMSİAD Başkanı)

Seçim atmosferinin ortadan kalkması ve ülkemizin istikrara kavuşması değerlidir. Bu anlamda seçim sonuçlarının ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İhtiyaç ve konut kredilerinin erişilebilir hale getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ekonomik belirsizliklerin ortadan kalkması ve iş dünyasının finansmana erişiminin kolaylaşmasının piyasaları rahatlatacağını düşünüyorum.

Özer Matlı (Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı)

Büyük bir demokratik olgunlukla gerçekleşen seçimlerde halkımız Türkiye’nin ne kadar köklü bir demokrasi geleneğine sahip olduğunu bir kez daha göstermiştir. Oluşacak Bakanlar Kurulundan dileğimiz reel şubenin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat iştahını artıracak tabanları bir an önce hayata geçirmesidir. Türk iş dünyası olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Mehmet Akıncı (Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı)

Seçim bitti. Türkiye’nin ikinci yüzyıla daha güçlü adımlarla girebilmesi için şimdi daha çok çalışma zamanı. Seçimleri geride bıraktık ve bir an önce bu atmosferden çıkıp Türkiye’nin ana gündem maddelerine dönmeliyiz. Ve bunlardan ilki ekonomidir.

Ahmet Tiryakioğlu (Hububat ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı)

Geleceğin güçlü Türkiye’sinin inşa edileceği bir dönemde adımlarımızı atıyoruz ve bu konuda Cumhurbaşkanlığı kabinemize, ekonomi yönetimimize ve reel teşkilatımıza çok değerli görevler düşmektedir. İş dünyası olarak daha çok üretmeye, ihracat yapmaya ve yatırım yapmaya devam edeceğiz.

Ayhan Kızıltan (MTSO Yönetim Kurulu Başkanı)

Artık seçim bitti ve Türkiye’nin eğitimden sağlığa, altyapıdan teknolojiye, hukuk reformlarından kurumların erdemli yönetilmesine, toplumsal kutuplaşmaların sona erdirilmesinden kapsayıcı bir ortamın yaratılmasına kadar çözüm bekleyen onlarca acil sorunu var.

haberkarayazi.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort